Khác biệt giữa các bản “Yeongdeok”

Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Yeongdeok logo.png |hangul=영덕군 |hanja=盈德郡 |rr=Yeongdeok-gun |mr=Yŏngdŏk-gun |area_km2=741,05 |pop=52697|popnote=<ref>http://www.yd.go.kr/...
(Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Yeongdeok logo.png |hangul=영덕군 |hanja=盈德郡 |rr=Yeongdeok-gun |mr=Yŏngdŏk-gun |area_km2=741,05 |pop=52697|popnote=<ref>http://www.yd.go.kr/...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh