Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Gyeongsang Bắc”

Trang mới: {{Navbox |name = Gyeongsang Bắc |bodystyle = width: 60em; |title = Đơn vị hành chính của tỉnh Gyeongsang Bắc,...
(Trang mới: {{Navbox |name = Gyeongsang Bắc |bodystyle = width: 60em; |title = Đơn vị hành chính của tỉnh Gyeongsang Bắc,...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh