Khác biệt giữa các bản “Yangpyeong”

Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Yangpyeong logo.png |hangul=양평군 |hanja=楊平郡 |rr=Yangpyeong-gun |mr=Yangp'yŏng-gun |area_km2= 878,21 |pop=83367 |popyear=2003 |popden_km2=94...
(Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Yangpyeong logo.png |hangul=양평군 |hanja=楊平郡 |rr=Yangpyeong-gun |mr=Yangp'yŏng-gun |area_km2= 878,21 |pop=83367 |popyear=2003 |popden_km2=94...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh