Khác biệt giữa các bản “Yeoncheon”

Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Yeoncheon logo.png |hangul=연천군 |hanja=漣川郡 |rr=Yeoncheon-gun |mr=Yŏnch'ŏn-gun |area_km2=695,23 |pop=50655 |popden_km2=72,9 |divs=2 ''eup''...
(Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Yeoncheon logo.png |hangul=연천군 |hanja=漣川郡 |rr=Yeoncheon-gun |mr=Yŏnch'ŏn-gun |area_km2=695,23 |pop=50655 |popden_km2=72,9 |divs=2 ''eup''...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh