Khác biệt giữa các bản “Chilgok”

Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Chilgok logo.png |hangul=칠곡군 |hanja=漆谷郡 |rr=Chilgok-gun |mr=Ch'ilgok-gun |area_km2=451 |pop=107158|popnote=<ref>http://www.chilgok.go.kr/en...
(Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Chilgok logo.png |hangul=칠곡군 |hanja=漆谷郡 |rr=Chilgok-gun |mr=Ch'ilgok-gun |area_km2=451 |pop=107158|popnote=<ref>http://www.chilgok.go.kr/en...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh