Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Jeolla Bắc”

Trang mới: {{Navbox |name = Jeolla Bắc |bodystyle = width: 60em; |title = Các đơn vị hành chính của tỉnh Jeolla Bắc, Hàn Quốc |li...
(Trang mới: {{Navbox |name = Jeolla Bắc |bodystyle = width: 60em; |title = Các đơn vị hành chính của tỉnh Jeolla Bắc, Hàn Quốc |li...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh