Khác biệt giữa các bản “Sunchang”

Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Sunchang logo.jpg |hangul=순창군 |hanja=淳昌郡 |rr=Sunchang-gun |mr=Sunch'ang-gun |area_km2=495,75 |pop=34587 |popyear=2001 |popden_km2=69,8 |div...
(Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Sunchang logo.jpg |hangul=순창군 |hanja=淳昌郡 |rr=Sunchang-gun |mr=Sunch'ang-gun |area_km2=495,75 |pop=34587 |popyear=2001 |popden_km2=69,8 |div...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh