李鼎元

Tham gia ngày 27 tháng 1 năm 2009
n
Đã lùi lại sửa đổi 1770582 của 李鼎元 (Thảo luận) - nhờ bảo quản viên nào đó khóa hộ tài khoản con rối này
(Tẩy trống)
n (Đã lùi lại sửa đổi 1770582 của 李鼎元 (Thảo luận) - nhờ bảo quản viên nào đó khóa hộ tài khoản con rối này)
 
{{sockpuppet|影武者}}