Mở trình đơn chính

Các thay đổi

*[http://www.viethoc.org/eholdings/sach/ThienUyenTapAnh-BanChuHan.pdf Thiền Uyển Tập Anh - Bản chữ Hán]
{{Viết tắt Phật học}}
[[Thể loại: Thiền sư Việt Nam]]