Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Duy Hiệu”

không có tóm lược sửa đổi
{{NPOV}}
'''Nguyễn Duy Hiệu''' là người làng [[Thanh Hà]], quận [[Điện Bàn]], tỉnh [[Quảng Nam]]. Để hưởng ứng hịch [[Cần Vương]], ông đã cùng với Trần Văn Dự, Phan Bá Phiến thành lập "Nghĩa Hội Quảng Nam", chiêu mộ và huấn luyện nghĩa quân, lập căn cứ chiến lược Trung Lập, rồi tiến đánh khắp đồn trại của quân Pháp, từ La Qua (Điện Bàn), Trà Kiệu, Phú Thượng, Bãi Chai, Gò Muống đến Hòa Vang, Phú Trạch, Viêm Minh, Duy Xuyên... Cuộc khởi nghĩa đã bị triều đình Đồng Khánh và quân Pháp đàn áp dã man.
 
Ngày 13 tháng 12 năm 1885, [[Trần Văn Dự]] bị bắt và bị quân Pháp xử tử tại [[Điện Bàn]], nhưng vẫn đem xác ông ra chém đầu lần nữa. Công cuộc khởi nghĩa vẫn tiếp tục không ngừng. Đồng Khánh cử [[Nguyễn Thân]] cùng với quân Pháp bao vây các căn cứ của nghĩa quân. Đến ngày 21 tháng 9 năm 1887, vì thế cùng lực kiệt và muốn bảo toàn sinh lực của tổ chức, [[Phan Bá Phiến]] uống thuốc độc tự vận, còn [[Nguyễn Duy Hiệu]] bị bắt và xử tử tại [[Huế]].
 
==Liên kết ngoài==
*[http://www.vietshare.com/quehuong/quangnam/lichsu1.asp Lịch sử Đất Quảng Nam]
 
[[Thể loại:Nhà cách mạng Việt Nam]]
[[Thể loại:Mất 1887]]