Khác biệt giữa các bản “Chủ nghĩa bảo hoàng”

không có tóm lược sửa đổi
* [[Đảng Lập hiến Iran]]
* [[Funcinpec]]
* [[Liên minh Quân chủ Lập hiến Đa nguyên Việt Nam]]<ref>[http://www.imperialvietnam.net Imperial Nguyen dynasty of Vietnam]</ref>
===Những nhân vật bảo hoàng nổi tiếng===
{{col-begin}}
859

lần sửa đổi