Khác biệt giữa các bản “Chủ nghĩa bảo hoàng”

không có tóm lược sửa đổi
==Lịch sử==
===Những phong trào bảo hoàng nổi tiếng===
{{col-begin}}
{{col-3}}
* [[Chiến tranh Hoa Hồng]]
* [[Khởi nghĩa Thái Nguyên]]
* [[Minh Trị Duy tân]]
{{col-3}}
* [[Nội chiến Anh]]
* [[Nội chiến Nga]]
* [[Phong trào Cần Vương]]
* [[Thống nhất nước Đức]]
{{col-end}}
===Những tổ chức bảo hoàng nổi tiếng===
* [[Bạch vệ]]
859

lần sửa đổi