Khác biệt giữa các bản “Chủ nghĩa bảo hoàng”

không có tóm lược sửa đổi
* [[Funcinpec]]
* [[Liên minh Quân chủ Lập hiến Đa nguyên Việt Nam]]<ref>[http://www.imperialvietnam.net Imperial Nguyen dynasty of Vietnam]</ref>
* [[Việt Nam Quang phục Hội]]<ref>Việt Nam Phục quốc quân và cuộc khởi nghĩa năm 1940 [http://www.ttxva.net/viet-nam-phuc-quoc-quan-va-cuoc-khoi-nghia-nam-1940-p1/ 1] [http://www.ttxva.net/viet-nam-phuc-quoc-quan-va-cuoc-khoi-nghia-nam-1940-p2/ 2]</ref>
===Những nhân vật bảo hoàng nổi tiếng===
{{col-begin}}
{{col-3}}
* [[Otto von Bismarck]]
* [[Phạm Quỳnh]]<ref>[https://www.ttxva.net/tai-sao-cong-san-giet-pham-quynh/ Tại sao cộng sản giết Phạm Quỳnh ?]</ref>
* [[Phạm Quỳnh]]
* [[Phan Bội Châu]]
* [[Pietro Badoglio]]
* [[Ramón Cabrera]]
* [[Tomás de Zumalacárregui]]
* [[Trần Văn Hữu]]<ref>[https://www.ttxva.net/chinh-the-quoc-gia-viet-nam/ Chính thể Quốc gia Việt Nam]</ref>
* [[Trần Văn Hữu]]
* [[Viên Thế Khải]]
* [[Vojin Popović]]
859

lần sửa đổi