Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Hộp thông báo hình”

không có tóm lược sửa đổi
{{#ifeq:{{{image|{{{hình|}}}}}}|không
| <!-- No image. Cell with some width or padding necessary for text cell to have 100% width. --><td style="border: none; padding: 1px;"></td>
| <td class="imboxmbox-image">
{{#if:{{{image|{{{hình|}}}}}}
| {{{image|{{{hình}}}}}}
}}</td>
}}
<td class="imboxmbox-text" style="{{{textstyle|{{{kiểu chữ|}}}}}}"> {{{text|{{{chữ}}}}}} </td>
{{#if:{{{imageright|{{{hình phải|}}}}}}
| <td class="imboxmbox-imageright"> {{{imageright|{{{hình phải}}}}}} </td>
}}
</tr>
{{#if:{{{below|{{{dưới|}}}}}}
| <tr><td colspan={{#if:{{{imageright|{{{hình phải|}}}}}}|3|2}} class="imboxmbox-text" style="{{{textstyle|{{{kiểu chữ|}}}}}}"> {{{below|{{{dưới}}}}}} </td></tr>
}}
</table><!-- Detect and report usage with faulty "type" parameter:
</table><noinclude>
-->{{#switch:{{{type|{{{loại|}}}}}}
| <!-- No type fed, is also valid input -->
| speedy|xóa nhanh
| delete|xóa
| content|nội dung
| style|văn phong
| move|di chuyển
| protection|khóa
| license|giấy phép
| featured|chọn lọc
| notice|chú ý = <!-- Do nothing, valid "type" -->
| #default = <div style="text-align: center;">Hộp thông báo này đang sử dụng một tham số "loại={{{loại|}}}" sai quy cách và cần được sửa chữa.</div>[[Category:Hộp thông báo cần sửa tham số|{{main other|Main:}}{{FULLPAGENAME}}]]<!-- Sort on namespace -->
</table>}}<noinclude>
 
{{Documentation}}