Khác biệt giữa các bản “Cắt Seychelles”

clean up, replaced: → using AWB
(clean up, replaced: → using AWB)
|superphylum=[[Động vật miệng thứ sinh|Deuterostomia]]
|phylum = [[Động vật có dây sống|Chordata]]
{{Không phân hạng|đơn vị = [[Động vật có hộp sọ|Craniata]]}}
|subphylum = [[Động vật có xương sống|Vertebrata]]
|infraphylum = [[Động vật có quai hàm|Gnathostomata]]