Mở trình đơn chính

Các thay đổi

 
{{Viết tắt Phật học}}
 
[[Thể loại:Phật giáo]]
[[Thể loại:Phật học]]
[[Thể loại:Triết lí Phật giáo]]
[[Thể loại:Đại sư Phật giáo]]
[[Thể loại:Thiền tông]]
[[Thể loại:Thiền sư]]
[[Thể loại:Thiền sư Nhật Bản]]
{{Thời gian sống|sinh=1686|mất=1769}}