Khác biệt giữa các bản “Bồ Thành”

n
Alphama Tool, General fixes
n
n (Alphama Tool, General fixes)
 
*Hương: Tam Hợp, Tường Thôn, Đông Dương, Pha Đầu, Tô Phường, Điềm Thủy Tỉnh, Nguyên Trách, Bảo Nam, Xuân Lâm, Mã Hồ, Thái Kì, Tây Đầu, Bình Lộ Miếu, Thượng Vương, Đông Đảng, Đại Khổng, Trần Trang, Hiếu Thông, Long Trì, Kiềm Nhĩ.
{{Thiểm Tây}}
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{Sơ khai Hành chính Trung Quốc}}