Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vô Trụ Đạo Hiểu”

(+en, +ja)
 
{{Viết tắt Phật học}}
 
[[Thể loại:Phật giáo]]
[[Thể loại:Phật học]]
[[Thể loại:Đại sư Phật giáo]]
[[Thể loại:Thiền tông]]
[[Thể loại:Thiền sư]]
[[Thể loại:Thiền sư Nhật Bản]]
[[en:Mujū]]