Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tứ phân vị”

Trang mới: '''Tứ phân vị''' là đại lượng mô tả sự phân bố và sự phân tán của tập dữ liệu. Tứ phân vị có 3 giá trị, đó là tứ phân vị thứ nhất, ...
(Trang mới: '''Tứ phân vị''' là đại lượng mô tả sự phân bố và sự phân tán của tập dữ liệu. Tứ phân vị có 3 giá trị, đó là tứ phân vị thứ nhất, ...)
(Không có sự khác biệt)
181

lần sửa đổi