Khác biệt giữa các bản “Sóc Trăng (thành phố)”

 
==Hành chính==
Thành phố có diện tích tự nhiên là 7.615,22 ha, với 173.922 nhân khẩu, có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Địa giới hành chính thành phố như sau: phía đông giáp huyện [[Long Phú]]; phía tây giáp huyện [[Mỹ Tú]] và huyện [[Châu Thành]]; phía nam giáp huyện [[Mỹ Xuyên, Sóc Trăng|Mỹ Xuyên]], phía bắc giáp các huyện Long Phú và Mỹ Tú cùng thuộc tỉnh Sóc Trăng.
 
==Dân cư==
Dân cư gồm người Việt, Khmer và Hoa.
Người dùng vô danh