Khác biệt giữa các bản “Đế quốc Ba Tư”

khỏi đổi hướng
(để tạm thời, các liên kết dẫn tới đây cho thấy nhiều nghĩa)
(khỏi đổi hướng)
[[Tập tin:AchaemenidMapBehistunInscription.png|nhỏ|phải|250px|Phạm vi mở rộng của Đế quốc Achaemenes.]]
#đổi [[Đế quốc Ba Tư (định hướng)]]
[[Tập tin:Parthian Empire at it's greatest extent.png|nhỏ|phải|250px|Phạm vi mở rộng của Đế quốc Parthia.]]
'''Đế quốc Ba Tư''' có thể đề cập đến:
*[[Nhà Achaemenes|Đế quốc Achaemenes]] (550–330 TCN), cũng gọi là Đế quốc Ba Tư đầu tiên
*[[Đế quốc Parthia]] (247 TCN–224 CN), cũng gọi là Đế quốc Arsaces
*[[Nhà Sassanid|Đế quốc Sassanid]] (224–651 CN), cũng gọi là Đế quốc Tân Ba Tư hay Đế quốc Ba Tư thứ hai
*[[Lịch sử Iran|Ba Tư]] (1501-1979 CN) dưới các triều đại:
**[[Nhà Safavid]] (1501–1736 CN)
**[[Nhà Afsharid]] (1736–1796 CN)
**[[Nhà Zand]] (1750–1794 CN)
**[[Nhà Qajar]] (1785–1925 CN)
**[[Nhà Pahlavi]] (1925–1979 CN)
 
{{trang định hướng}}