Khác biệt giữa các bản “Cổ phần ưu đãi hoàn lại”

n
Alphama Tool, General fixes
n (using AWB)
n (Alphama Tool, General fixes)
 
Theo Điều 83 [[Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2005]], '''cổ phần ưu đãi hoàn lại''' là [[cổ phần]] được Công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại [[cổ phiếu]] của cổ phần ưu đãi hoàn lại. [[Cổ đông]] sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp [[Đại hội cổ đông|Đại hội đồng cổ đông]], đề cử người vào [[Hội đồng quản trị]] và Ban kiểm soát.
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai}}