Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vĩnh cửu luân hồi”

Trang mới: {{TOCright}}'''Vĩnh cửu Luân hồi''' (hay "'''Sự lặp lại Vĩnh cửu'''") là một khái niệm cho rằng vũ trụ đã được lặp đi lặp lại và sẽ tiếp tụ...
(Trang mới: {{TOCright}}'''Vĩnh cửu Luân hồi''' (hay "'''Sự lặp lại Vĩnh cửu'''") là một khái niệm cho rằng vũ trụ đã được lặp đi lặp lại và sẽ tiếp tụ...)
(Không có sự khác biệt)