Hoang Dat

Gia nhập ngày 11 tháng 7 năm 2012
không có tóm lược sửa đổi
* [[Thành viên:Hoang Dat/đóng góp|List]] * Đang hoàn thành: [[Danh sách giáo hoàng]]
* Đang hoàn thành: [[Danh sách giáo hoàng]]
* Sẽ Làm: [[Wikipedia:Danh sách bài cơ bản nên có/Danh sách|Danh sách bài cơ bản]]
* [httphttps://tools.wmflabs.org/supercount/index.php?user=Hoangdat%20botHoang+Dat&project=vi.wikipedia Sửa đổi trên Wikipedia tiếng Việt]:<center>{{Tổng số lần sửa đổi|1400016000}}<center/>
{{-}}
* [httpshttp://tools.wmflabs.org/supercount/index.php?user=Hoang+DatHoangdat%20bot&project=vi.wikipedia. SốHoangdat sửa đổibot]]:<center>{{Tổng số lần sửa đổi|1600014000}}<center/>
{{-}}
* [http://tools.wmflabs.org/supercount/index.php?user=Hoangdat%20bot&project=vi.wikipedia Sửa đổi trên Wikipedia tiếng Việt]:<center>{{Tổng số lần sửa đổi|14000}}<center/>
{{-}}
{{-}}