Hoang Dat

Gia nhập ngày 11 tháng 7 năm 2012
không có tóm lược sửa đổi
{{-}}
|<center>* Đang hoàn thành: [[Danh sách giáo hoàng]]
{| class="prettytable" style="width:100%; font-size:95%;"
|<center>* Sẽ Làm: [[Wikipedia:Danh sách bài cơ bản nên có/Danh sách|Danh sách bài cơ bản]]
|-style="color:back"
|<center>* [[Thành viên:Hoang Dat/đóng góp|List]]
!style="width:30px;"|<center>
!style="width:30px;"|<center>
!style="width:30px;"|<center>
 
|-
|<center> Đang hoàn thành: [[Danh sách giáo hoàng]]
|<center> Sẽ Làm: [[Wikipedia:Danh sách bài cơ bản nên có/Danh sách|Danh sách bài cơ bản]]
|<center> [[Thành viên:Hoang Dat/đóng góp|List]]
|<center>
|}
{{-}}
{| class="prettytable" style="width:100%; font-size:95%;"