Khác biệt giữa các bản “Chuỗi phản ứng Bowen”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
Trong ngành [[địa chất]], ''chuỗi phản ứng của 'Bowen''' là công trình của nhà thạch học, [[Norman L. Bowen]], người đã giải thích tại sao một số loại [[khoáng vật]] có xu hướng được tìm thấy cùng nhau trong khi các khoáng vật khác hầu như không bao giờ đi cùng với nhau. Ông thực hiện một số thí nghiệm vào những năm đầu của thể kỷ 20 bằng bột đá được nung đến khi tan chảy, và sau đó làm lạnh theo các cấp nhiệt độ cho trước để theo dõi sự hình thành các [[khoáng vật tạo đá]]. Ông lặp đi lặp lại quá trình này nhiều lần ở các mức nhiệt độ khác nhau và các kết quả thu được giúp ông xác lặp một chuỗi các phản ứng mà cho đến ngày nay nó vẫn được chấp nhận để giải thích quá trình kết tinh khoáng vật từ khối mácma nguội dần. Theo công trình của Bowen, có thể suy ra từ các khoáng vật có mặt trong đá có thể suy ra các điều kiện để hình thành các khoáng vật đó.
 
==Mô tả==
539

lần sửa đổi