Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Xung đột lợi ích”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “{{subst:đang dịch}} {{hatnote|If you want advice about a potential conflict of interest, see Wikipedia:Conflict of interest/Noticeboard}} {{hatnote|For pr…”)
 
 
{{nutshell|Do not edit Wikipedia in your own interests or in the interests of your external relationships.}}
{{subcatHướng guideline|behavioraldẫn guideline|Conflict of interestWikipedia|WP:COI|WP:CONFLICT}}
 
'''Xung đột lợi ích''' (XDLI) trên Wikipedia là sự không tương thích giữa mục tiêu của Wikipedia, là tạo ra một bộ bách khoa thư [[WP:TDTL|trung lập]], [[WP:TTKCD|có nguồn tin cậy]], và mục tiêu cá nhân của biên tập viên. Những lượt sửa đổi XDLI bao gồm việc quảng cáo lợi ích cá nhân, kể cả công việc kinh doanh hay lợi ích tài chính của bạn hoặc của người có quan hệ với bạn như gia đình, bạn bè hoặc cấp trên. Khi một mối quan hệ bên ngoài phá hoại, hoặc có thể nói thế một cách hợp lý, vai trò của bạn như một Wikipedian, bạn đang có xung đột lợi ích. Điều này thường được diễn đạt: '''khi đối với một biên tập viên việc gia tăng lợi ích bên ngoài là quan trọng hơn là hướng đến mục tiêu của Wikipedia, người đó đang có xung đột lợi ích.'''