Khác biệt giữa các bản “Dĩnh Thượng”

n
Alphama Tool, General fixes
n
n (Alphama Tool, General fixes)
*Hương: Dĩnh Hà, Kiến Dĩnh, Hoàng Bá, Thịnh Đường, Tân Lưu Tập, Cổ Thành, Thang Điếm, Hồng Tinh, Bát Lý Hà, Thập Bát Lý Phố, Tam Thập Phố, Ngũ Thập Phố.
{{An Huy}}
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{Sơ khai Hành chính Trung Quốc}}