Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Boson gauge”

→‎Mô hình boson gauge: Trong mô hình chuẩn không có Graviton.
n (Alphama Tool, General fixes)
(→‎Mô hình boson gauge: Trong mô hình chuẩn không có Graviton.)
Trong [[mô hình chuẩn]], gauge boson gồm có ba dạng:
* [[Photon]], hạt trong [[tương tác điện từ]]
* [[Graviton]], hạt trong [[tương tác hấp dẫn]]
* [[Boson Z]], hạt trong [[tương tác yếu]]
* [[Gluon]], hạt trong [[tương tác mạnh]].
Người dùng vô danh