Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hệ tọa độ cầu”

n
Alphama Tool, General fixes
n (Robot: Sửa đổi hướng)
n (Alphama Tool, General fixes)
:<math>r=\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}</math>
:<math>{\varphi}=\operatorname{atan2}(y,x)</math>
:<math>{\theta}=\arccos \left( {\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}} \right)</math>
trong đó [[atan2]](y,x) là một biến thể của hàm [[arctan]] trả ra góc tính từ trục ''x'' của vectơ (''x'',''y'') trong toàn miền <math>(-\pi,\pi]</math>. (Ta không thể dùng hàm arctan thông thường, <math>{\varphi}=\arctan(y/x)</math>, vì nó sẽ trả ra cùng một góc cho (''x'',''y'') và (&minus;''x'',&minus;''y'')).
 
:<math>{z}=r \, \cos\theta \quad </math>
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
== Liên kết ngoài ==
* [http://www.math.montana.edu/frankw/ccp/multiworld/multipleIVP/spherical/learn.htm Spherical Coordinates]