Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wikipedia:Tiêu chuẩn đưa vào”

n
(Đã lùi lại sửa đổi 14820374 của Hiennguyen.duhoc (Thảo luận))
Đọc nhiều viết nhiều thi nhức đầu thêm, tôi mong có xong 1 tiêu chuẩn để loại bỏ các đề tài không đáng in trong Wiki thôi còn việc đó là ai, tổ chức nào hay hiện tượng gì thì tôi không thiết tới. Vả lại điều kiện này chỉ dùng đến sau khi các điều kiện khác đã hoàn toàn failed!
 
Về con số hit thì chỉ nên chỉnh nhưng không nhất thiết phải lọc sự trùng lặp-. Vì chính sự trùng lặp cho thấy mức độ quan trọng cuả hiện tượng (nên mới được người ta đem ra nhắc tới nhắc lui). ''Thực sự cái vấn đề tôi thấy ở đây là việc dùng Google chỉ nói lên được tính "Nổi tiếng" tầm cở toàn cầu chứ nó không đúng cho địa phương. Nghiã là số hits sẽ đo được độ rộng khắp cuả một hiện tượng nhưng không đo được độ rộng khắp trong nước Đại Cồ việt bởi vì'' nuớcnước Nam Ta còn quá nghèo nên không có quá 10% người xài Internet'' và do đó xử dụng Internet chỉ có thể đánh giá "vị trí cuả "hiện tượng" đối với nhiều nơi trên thế giới chứ không thể bên trong nội bộ xứ An Nam.''
 
Dầu sao hy vọng trong tương lai, số người dùng Internet sẽ tăng nhanh.
*"Truong My Hoa" 4650 bà phó chủ tịch nước ít được người nước ngoài biết tới (bà ta ít đi công du!?) nhưng đâu có failed vì bà ta đã được tổ chức cấp quốc gia công nhận
*"Nguyen Huu Tin" 653 ông này lạ (Phó chủ tịch UBND TP HCM?)
Trường hợp nếu không muốn dùng tiêu chuẩn này cho nhân vật trong nuớcnước thì hiện tại chưa có ai chống nó để áp dụng cho người nuớcnước ngoài. Anh Avia có định chống hay thuận để đánh giác các hiện tượng ngoài VN?
 
[[User:Nhanvo|Võ Quang Nhân]] 17:04, 19 tháng 5 2005 (UTC)