Khác biệt giữa các bản “Gizay”

Trang mới: “{{Bảng thông tin thành phố Pháp|nomcommune=Gizay |région=Poitou-Charentes |département=Vienne |arrondissement=Huyện Poitiers |canton=[[Tổn…”
(Trang mới: “{{Bảng thông tin thành phố Pháp|nomcommune=Gizay |région=Poitou-Charentes |département=Vienne |arrondissement=Huyện Poitiers |canton=[[Tổn…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh