Khác biệt giữa các bản “Cissé, Vienne”

Trang mới: “{{Bảng thông tin thành phố Pháp|nomcommune=Cissé |région=Poitou-Charentes |département=Vienne |arrondissement=Huyện Poitiers |canton=[[Tổ…”
(Trang mới: “{{Bảng thông tin thành phố Pháp|nomcommune=Cissé |région=Poitou-Charentes |département=Vienne |arrondissement=Huyện Poitiers |canton=[[Tổ…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh