Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Khoảng cách Mahalanobis”

n
→‎Định nghĩa: Alphama Tool, General fixes
nKhông có tóm lược sửa đổi
n (→‎Định nghĩa: Alphama Tool, General fixes)
 
== Định nghĩa ==
Khoảng cách Mahalanobis của vec tơ <math>x = ( x_1, x_2, x_3, \dots, x_N )^T</math> so với một nhóm có trung bình là <math>\mu = ( \mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots , \mu_N )^T</math> và [[ma trận hiệp phương sai]] <math>S</math> được định nghĩa:
 
:<math>D_M(x) = \sqrt{(x - \mu)^T S^{-1} (x-\mu)}.\, </math><ref>De Maesschalck, R.; D. Jouan-Rimbaud, D.L. Massart (2000) The Mahalanobis distance. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 50:1–18</ref>