Khác biệt giữa các bản “Bộ gõ tiếng Việt”

(→‎SCIM-UNIKEY: bỏ đoạn không cần thiết)
 
[[Hình:Scim-unikey.png|thumb|96px|]]
 
Là một module gõ Tiếng Việt cho scim.
 
Mục đích ra đời để giúp việc gõ tiếng Việt trên Linux được tốt hơn.
 
Đây là dự án được phát triển bởi thành viên của Ubuntu-VN.
 
Trang chủ dự án tại [http://codescim-unikey.googlegooglecode.com/p http://scim-unikey/ code.googlegooglecode.com/p/scim-unikey/]
 
Bạn có thể download những phiên bản mới nhất tại [http://code.google.com/p/scim-unikey/downloads/list?q=label:Lastest code.google.com/p/scim-unikey/downloads/list]
Người dùng vô danh