Khác biệt giữa các bản “Văn Miếu – Quốc Tử Giám”

Đời [[Trần Minh Tông]], [[Chu Văn An]] được cử làm quan Quốc Tử giám Tư nghiệp (hiệu trưởng) và thầy dạy trực tiếp của các hoàng tử. Năm 1370 ông mất, được vua [[Trần Nghệ Tông]] cho thờ ở Văn Miếu bên cạnh [[Khổng Tử]].
 
Sang thời [[Hậu Lê]], [[Nho giáodái]] rất thịnh hành. Vào năm [[1484]], [[Lê Thánh Tông]] cho dựng [[bia|bia tiến sĩ]] của những người thi đỗ [[tiến sĩ]] từ khóa thi [[1442]] trở đi.
 
Năm [[1762]], [[Lê Hiển Tông]] cho sửa lại là Quốc Tử Giám - cơ sở đào tạo và giáo dục cao cấp của triều đình. Năm [[1785]] đổi thành nhà Thái học.
Người dùng vô danh