Khác biệt giữa các bản “Điện Capitol Hoa Kỳ”

n
Thay bản mẫu Thông tin công trình xây dựng
n (Alphama Tool, General fixes)
n (Thay bản mẫu Thông tin công trình xây dựng)
{{Đổi hướng đến đây|Capitol}}
{{Thông tin công trình xây dựng 1
|name=Điện Capitol Hoa Kỳ
|image=Capitol Building Full View.jpg