Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Thay bản mẫu Thông tin công trình xây dựng
{{Thông tin công trình xây dựng 1
|building_name = Tokyo Tower
|image = [[Tập tin:Tokyo Tower 20060211.JPG|250px]]