Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ly Thạch”

n
Alphama Tool, General fixes
nKhông có tóm lược sửa đổi
n (Alphama Tool, General fixes)
*Hương: Dương Pha, Hồng Nhãn Xuyên, Bình Đầu, Vương Gia Câu, Kết Thằng墕, Táo Oa, Vương Dinh Trang, Táo Lâm, Tiểu Thần Đầu.
{{Sơn Tây}}
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{Sơ khai Hành chính Trung Quốc}}