Khác biệt giữa các bản “Lũng Tây”

n
Alphama Tool, General fixes
n (Alphama Tool, General fixes)
*[[Trấn (Trung Quốc)|Trấn]]: Khủng Xương, Văn Phong, An Nam, Đô Dương, Thái Tử, Vân Điền và Thông An Dịch.
*[[Hương (Trung Quốc)|Hương]]: Vị Hà, Tam Hợp, Ngọc Phượng, Vĩnh Cát, Hòa Bình, Vị Dương, Quyền Gia Loan, Hoành 伟, Mã Hà, Phúc Tinh, Cao 塄, Chủng Hòa, Đức Hưng, Kha Trại, Song Tuyền, Bích Nham, Vân Sơn và Xương Cốc.
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
==Liên kết ngoài==
*[http://www.longxi.gansu.gov.cn Chính quyền Lũng Tây]