Orrmaster

Gia nhập ngày 2 tháng 4 năm 2007
không có tóm lược sửa đổi
n
Sinh viên Đại học Công nghệ - Đại học quốc gia Hà Nội
[[Thể loại:Thành viên thiên văn học]]
 
==Các bài thiên văn đã viết==
 
[[Callisto (vệ tinh)]]
 
[[Europa (vệ tinh)]]
 
[[Dysnomia (vệ tinh)]]
 
[[Haumea]]
 
[[90482 Orcus]]
 
[[Sedna]]
 
[[Charon (vệ tinh)]]
1.010

lần sửa đổi