Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Sơ khai Họ Trâm bầu”

Đã lùi lại sửa đổi 18069361 của Ngocminh.oss (Thảo luận) tại sao lại "Thanh điều hướng chỉ đến bản mẫu sai"??
Không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi 18069361 của Ngocminh.oss (Thảo luận) tại sao lại "Thanh điều hướng chỉ đến bản mẫu sai"??)
| category = Sơ khai họ Trâm bầu
| tempsort =
| name = Bản mẫu:Sơ khai họ Trâm bầu
}}