Hoang Dat

Gia nhập ngày 11 tháng 7 năm 2012
không có tóm lược sửa đổi
|}
{{-}}
<center> * [[Thành viên:Hoang Dat|'''Tài khoản chính Hoàng Đạt''']]
:<center>{{Tổng số lần sửa đổi|16000}}
{| class="prettytable" style="width:100%; font-size:95%;"
|<center>
|<center>
|<center>[https://vi.wikipedia.org/w/index.php?limit=50&tagfilter=&title=%C4%90%E1%BA%B7c+bi%E1%BB%87t%3A%C4%90%C3%B3ng+g%C3%B3p&contribs=user&target=Dinhhoangdat&namespace=&tagfilter=&year=2014&month=-1 '''dinhhoangdat''']
|<center>:[[Thành viên:Dinhhoangdat|Bot chào mừng]]
:<center>{{Tổng số lần sửa đổi|1000}}<center/>
|<center>[http://tools.wmflabs.org/supercount/index.php?user=Hoangdat%20bot&project=vi.wikipedia '''Hoangdat bot''']