August windy

Gia nhập ngày 6 tháng 1 năm 2010
không có tóm lược sửa đổi
 
Mình đã trở lại năm 2014 sau gần 3 năm không hoạt động ở Wiki
Hùi trước mặt dầu có vào Wiki mấy lần nhưng không thề biết đây là trang gì > <, sorry tại vì mình ít để ý nhưng sau này mới biết cái Wiki này hay như vậy, ^^, mình iu trang wed này và sẽ tích cực tham gia đóng góp vào những gì mình biết
331

lần sửa đổi