Khác biệt giữa các bản “Therese của Sachsen-Hildburghausen”

王妃
(王妃)
 
<gallery>
Hình:ThereseKoniginvonBayern08.jpg
Hình:Theresesahibubayern.JPG
Hình:Thereseliebesknotentiara.JPG
Hình:Egloffsteintheresebayern.JPG
Hình:Therese von Sachsen-Hildburghausen, engraving by Carl Barth.jpg
Hình:Therese of Saxe-Hildburghausen, by Joseph Stieler.jpg
Người dùng vô danh