Khác biệt giữa các bản “Khu kỳ Ma Cao”

không có tóm lược sửa đổi
n
Ngoài quốc kỳ Trung Quốc, Ma Cao còn có thể treo và sử dụng khu kỳ. Theo điều 10 của luật Cơ bản Khu hành chính đặc biệt Ma Cao, khu kỳ được mô tả là có phác họa năm sao, hoa sen, cầu lớn, nước biển.<ref name="lcb">{{chú thích web| url =http://bo.io.gov.mo/bo/i/1999/leibasica/index_cn.asp | tiêu đề =中華人民共和國澳門特別行政區基本法 | ngày truy cập =9 tháng 7 năm 2014 | nơi xuất bản=Cục Ấn vụ, Chính phủ Ma Cao | ngôn ngữ = tiếng Trung}}</ref> Khu kỳ được hội nghị lần thứ 1 của Đại hội đại biểu toàn quốc Trung Quốc khóa 8 thông qua vào ngày 31 tháng 3 năm 1993.<ref name="sdbh">{{chú thích web| url =http://bo.io.gov.mo/bo/i/1999/01/lei06_cn.asp | tiêu đề =第6/1999號法律《區旗及區徽的使用及保護》 | ngày truy cập =9 tháng 7 năm 2014 | nơi xuất bản=Công báo Khu Hành chính đặc biệt Ma Cao | ngôn ngữ = }}</ref>
 
== Thiết kế ==
Khu kỳ Ma Cao có nền màu xanh Ma Cao, có ý phát triển thịnh vượng, đồ án khu kỳ gần như hoàn toàn tương đồng với khu huy. Trong khu kỳ có năm sao gồm 1 sao lớn và bốn sao nhỏ, ngoài việc tương tự như năm sao trong quốc kỳ Trung Quốc ra thì nó còn mang ý nghĩa, thì còn ứng với điều 1 trong [[luật Cơ bản Ma Cao]], đó là Khu hành chính đặc biệt Ma Cao là bộ phận bất khả phân ly của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa".<ref name="lei6/99">{{chú thích web| url = http://www.al.gov.mo/lei/col_lei-02/cn/05b.htm| tiêu đề =第6/1999號法律《區旗及區徽的使用及保護》 | ngày =1999-12-20 | ngày truy cập =10 tháng 7 năm 2014 | nơi xuất bản=Công báo Khu hành chính đặc biệt Ma Cao | ngôn ngữ = }}</ref> Bên dưới năm sao là một hoa sen màu trắng gồm ba cánh hoa tổ thành, ba cánh hoa này lần lượt đại diện cho [[bán đảo Ma Cao]], [[Đãng Tử]] và [[Lộ Hoàn]]. Bên dưới hoa sen là cầu lớn màu trắng và màu trắng xanh đan xen thể hiện nước biển sâu dần, tượng trưng cho đặc điểm tự nhiên của Ma Cao.<ref>{{chú thích web| url =http://web.archive.org/web/20071223002632/http://www.ambiente.gov.mo/tchinese/07/lotus05/l0508.asp | tiêu đề =蓮花與澳門特別行政區的區旗、區徽 | ngày =2009-4-20 | ngày truy cập = | nơi xuất bản=Ủy ban Hoàn Cảnh | ngôn ngữ =tiếng Trung }}</ref>
 
Tổng cộng nhận được 782 tác phẩm thiết kế khu kỳ và khu huy Ma Cao, qua nhiềm lần bình thẩm chọn được ba thiết kế khu kỳ. Phó chủ tịch Ủy hội soạn thảo luật Cơ bản Ma Cao là [[Tiền Vĩ Trường]] nhận định rằng Ma Cao không trải qua chiến tranh quá trọng đại, xung quanh là nước, màu xanh tượng trưng cho hòa bình mỹ hảo, đề nghị có thể xem xét để khu kỳ và khu huy sử dụng màu xanh. Đương thời, Chủ nhiệm ủy ban Hồng Kông và Ma Cao của Quốc vụ viện là [[Cơ Bằng Phi]] cho rằng nếu khu kỳ Ma Cao cũng có màu đỏ tương tự như khu kỳ Hồng Kông thì không có vấn đề, song cũng không có quy định khu kỳ của khu hành chính đặc biệt nhất định phải là màu đỏ, sau đó nói một câu rằng "quốc kỳ màu đỏ, khu kỳ màu xanh, hồng hoa phối lục diệp".<ref>{{chú thích web| url =http://dangshi.people.com.cn/n/2012/0725/c85037-18596915-8.html | tiêu đề =宗光耀:披露澳门过渡时期的细节 | ngày truy cập =10 tháng 7 năm 2014 | nơi xuất bản=Mạng báo điện tử Đảng Cộng sản Trung Quốc | ngôn ngữ =tiếng Trung }}</ref>
 
<references />