Khác biệt giữa các bản “Vương quốc Hà Lan”

không có tóm lược sửa đổi
Ghi chú = ¹ [[Den Haag]] là trụ sở chính phủ.<br />² Trước năm [[2002]] là [[gulden Hà Lan]].<br />³ Tại [[Hà Lan]], [[.eu]] được chia sẻ với các quốc gia [[Liên minh châu Âu]].
}}
'''Vương quốc Hà Lan''' ([[tiếng Hà Lan]]: {{âm thanh|Nl-Koninkrijk der Nederlanden2.ogg|''Koninkrijk der Nederlanden''}}) là quốc gia độc lập có lãnh thổ tại [[Tây Âu]] và [[vùng Caribe]]. Vương quốc có bốn thành phần: [[Aruba]], [[Curaçao]], và [[Hà Lan]], và [[Sint Maarten]]. Các "[[quốc gia cấu thành]]" này tham gia với vai trò bình đẳng trong Vương quốc.
 
__TOC__
'''Vương quốc Hà Lan''' ([[tiếng Hà Lan]]: {{âm thanh|Nl-Koninkrijk der Nederlanden2.ogg|''Koninkrijk der Nederlanden''}}) là quốc gia độc lập có lãnh thổ tại [[Tây Âu]] và [[vùng Caribe]]. Vương quốc có bốn thành phần: [[Aruba]], [[Curaçao]], và [[Hà Lan]], và [[Sint Maarten]]. Các "[[quốc gia cấu thành]]" này tham gia với vai trò bình đẳng trong Vương quốc.
==Lịch sử==
Vương quốc Hà Lan có bốn thành phần : [[Aruba]], [[Curaçao]], và [[Hà Lan]], và [[Sint Maarten]]. Các "[[quốc gia cấu thành]]" này tham gia với vai trò bình đẳng trong Vương quốc.
 
[[Suriname]] từng là quốc gia cấu thành trong Vương quốc từ 1954 đến 1975, cho đến khi nó trở thành cộng hòa độc lập. [[Antille thuộc Hà Lan]] từng có vai trò này từ 1954 đến 2010, cho đến khi được giải tán thành các quốc gia cấu thành Aruba (từ năm 1986), Curaçao, và Sint Maarten (từ 2010), và các đặc khu [[Bonaire]], [[Saba]], và [[Sint Eustatius]] trong Hà Lan. [[New Guinea thuộc Hà Lan]] từng là lãnh thổ phụ thuộc Vương quốc cho đến 1962 nhưng không phải là nước tự trị và không được nói đến trong Hiến chương.
859

lần sửa đổi