Khác biệt giữa các bản “Di Linh”

n
WPCleaner v1.33 - Repaired 3 links to disambiguation page - (You can help) - Hòa Bắc, Hòa Nam, Hòa Ninh
n (WPCleaner v1.33 - Repaired 3 links to disambiguation page - (You can help) - Hòa Bắc, Hòa Nam, Hòa Ninh)
 
=== Các đơn vị hành chính ===
Huyện Di Linh bao gồm 19 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm thị trấn [[Di Linh (thị trấn)|Di Linh]] và các xã: [[Đinh Trang Thượng]], [[Tân Thượng, Di Linh|Tân Thượng]], [[Tân Châu, Di Linh|Tân Châu]], [[Tân Nghĩa, Di Linh|Tân Nghĩa]], [[Gia Hiệp]], [[Đinh Lạc]], [[Tam Bố]], [[Đinh Trang Hòa]], [[Liên Đầm]], [[Gung Ré]], [[Bảo Thuận, Di Linh|Bảo Thuận]], [[Hòa Ninh, Di Linh|Hòa Ninh]], [[Hòa Trung]], [[Hòa Nam, Di Linh|Hòa Nam]], [[Hòa Bắc, Di Linh|Hòa Bắc]], [[Sơn Điền]], [[Gia Bắc]], [[Tân Lâm]].
 
=== Địa hình ===