Khác biệt giữa các bản “Tô Mậu (Đông Hán)”

n
clean up, replaced: thủ lãnh → thủ lĩnh (2) using AWB
n (clean up, replaced: thủ lãnh → thủ lĩnh (2) using AWB)
{{otheruses|Tô Mậu}}
'''Tô Mậu''' ([[chữ Hán]]: 苏茂, ? – [[29]]), người quận Trần Lưu, Duyện Châu <ref>Nay là khu vực bao gồm [[Dân Quyền]], [[Ninh Lăng]] về phía tây, thành phố [[Khai Phong]], [[Úy Thị]] về phía đông, [[Diên Tân|Duyên Tân]], [[Trường Viên]] về phía nam, [[Kỷ (huyện)|Kỷ]], [[Tuy (huyện)|Tuy]] về phía bắc, đều thuộc tỉnh [[Hà Nam (Trung Quốc)|Hà Nam]]</ref>, là nhân vật quân sự đầu thế kỷ 1 trong [[lịch sử Trung Quốc]]. Ban đầu ông là tướng lãnh [[khởi nghĩa Lục Lâm]] phản kháng [[nhà Tân]], sau đó quy hàng [[Đông Hán]] [[Hán Quang Vũ Đế|Quang Vũ đế]], cuối cùng do bất hòa với đồng liêu mà phản Hán, trở thành một trong các thủ lãnhlĩnh của tập đoàn quân phiệt cát cứ vùng [[Quan Đông]].
 
==Cuộc đời và sự nghiệp==
Cùng năm, Mậu cùng Giả Cường nhận lệnh của Chu Vị, đưa hơn 3 vạn quân tấn công huyện Ôn, hòng đánh chiếm hậu phương của Quang Vũ đế. Tướng của Quang Vũ là Hà Nội thái thú [[Khấu Tuân]] đến cứu, trong khi đôi bên triển khai chiến đấu thì [[Phùng Dị]] và các cánh quân Hán nối nhau kéo đến. Quân của Chu Vị đại bại, mấy ngàn quân nhào xuống [[Hoàng Hà]] chết đuối, hơn 1 vạn bị bắt, Giả Cường tử trận, Mậu chạy thoát về Lạc Dương. Bọn Phùng Dị, Khấu Tuân truy kích đến dưới chân thành Lạc Dương, vây quanh 1 vòng rồi về.{{ref|3}}{{ref|4}}{{ref|5}} Cuối tháng 7 ÂL, Quang Vũ đế thân chinh Lạc Dương. Tháng 9 ÂL, Chu Vị đầu hàng, ông cũng về với nhà Hán.{{ref|2}}
 
Tháng 4 ÂL năm Kiến Vũ thứ 2 (26), Mậu theo [[Cái Duyên]] đông chinh [[Lưu Vĩnh (nhà Tân)|Lưu Vĩnh]]. Do bất hòa với chư tướng, ông cất quân chiếm cứ quận Quảng Nhạc, xưng thần với Lưu Vĩnh, được phong Đại tư mã, Hoài Dương vương. Tháng 8 ÂL, Lưu Vĩnh thua chạy khỏi Tuy Dương, Mậu cùng các thủ lãnhlĩnh [[Chu Kiến]], [[Giảo Cường]] đưa hơn 3 vạn quân đi cứu, bị quân Hán đánh bại. Vĩnh, Kiến, Cường chạy đi Hồ Lăng, ông quay về Quảng Nhạc.{{ref|2}}{{ref|3}}{{ref|6}}
 
Tháng 4 ÂL năm Kiến Vũ thứ 3 (27), tướng Hán là bọn [[Ngô Hán]] vây Quảng Nhạc, Chu Kiến đi cứu, đánh bại được Ngô Hán một trận, rồi vào thành hợp quân với Mậu. Hôm sau ông cùng Kiến ra đánh, bị Ngô Hán phản kích cho đại bại, đành bỏ Quảng Nhạc chạy về Hồ Lăng.{{ref|2}}{{ref|3}}{{ref|7}}