Khác biệt giữa các bản “Nguyên vật liệu”

n
Alphama Tool, General fixes
n (using AWB)
n (Alphama Tool, General fixes)
'''Nguyên vật liệu''' là đối tượng [[lao động]] do [[doanh nghiệp]] mua, dự trữ để phục vụ quá trình [[sản xuất]], [[kinh doanh]] tạo ra [[sản phẩm]].
 
*Đặc điểm :
**Các nguyên vật liệu sẽ thay đổi về hình thái, không giữ nguyên được trạng thái ban đầu khi đư vào sản xuất.
**Các nguyên vật liệu tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh (một chu kỳ sản xuất kinh doanh).
**Toàn bộ giá trị của nguyên vật liệu được chuyển trực tiếp vào sản phẩm, là căn cứ cơ sở để tính giá thành.
 
*Phân loại nguyên vật liệu :
**Theo nguồn gốc hình thành :
***Nguyên vật liệu tự nhiên.
***Nguyên vật liệu nhân tạo.
** Theo công dụng kinh tế :
***Nguyên vật liệu chính.
***Nguyên vật liệu phụ.